About
Home >> About >> Leadership

Leadership


Leadership


President


You Xuqun


Secretary of

CPC SNNU Committee


Cheng GuangxuVice Secretary of

        CPC SNNU Committee

You Xuqun

Lu Shengli

Ma Bohu (also secretary of Disciplinary Inspection Commission) Vice President

Yang Zupei

Feng Xudong

Dang Huaixing

Gao Ziwei