About
Home >> About >> Leadership

Leadership


Leadership


President

Cheng Guangxu

Secretary of

CPC SNNU Committee

Gan Hui


Vice Secretary of

        CPC SNNU Committee

Lu Shengli

Ma Bohu (also secretary of Disciplinary Inspection Commission)Vice President

You Xuqun

Yang Zupei

Feng Xudong

Dang Huaixing

Gao Ziwei